headerdiensten
4
15witblok
BOUWBEGELEIDING
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOUWTECHNISCHE KEURING
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VASTGOEDBEHEER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NUL METING
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OPLEVERINGSKEURING
NIEUWBOUW

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COMFORTABEL WONEN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AANKOOPBEMIDDELING
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AANKOOPKEURING
  opleverlang
20blok 15witblok
Het nieuw laten bouwen van een woning is een spannend proces. De opleveringskeuring is hierbij een belangrijke, laatste stap naar het betrekken van uw droomhuis.
Belangrijk, aangezien dit het laatste moment is waarop u eventuele tekortkomingen en gebreken op formele wijze kunt laten vastleggen door een deskundige.

Zaken die tijdens de oplevering niet zijn genoteerd, zullen door de aannemer achteraf niet zonder meer worden geaccepteerd. Dit kan vervelende situaties opleveren, waar u extra tijd en geld in zult moeten steken. En dit besteedt u toch liever aan uw nieuwe woning!

Tijdens de keuring zal Timmermans Bouwadvies, samen met u en de aannemer, controleren of de kwaliteit van de woning voldoet aan de hiervoor gestelde eisen.
Ook worden de eventuele meer- en minderwerklijsten beoordeeld.
Gebreken en andere tekortkomingen worden genoteerd in een opleveringsrapport.
Hierbij worden ook afspraken gemaakt wanneer de geconstateerde gebreken worden verholpen.
Timmermans bouwadvies controleert samen met u het proces verbaal van oplevering dat door de opleveraar wordt opgesteld.
Beide partijen ondertekenen vervolgens het proces verbaal van oplevering.

Het is mogelijk om, in overleg met uw aannemer, een vooropleverings- én een eind opleveringskeuring nieuwbouw te laten uitvoeren. Op deze manier heeft u de kans om een aantal zaken in een eerder stadium reeds aan te kaarten bij de aannemer.
  15witblok
blokfooter      
20blok
 
 

      15pxhalfblokfooter
facebook email algemvoorw