headerdiensten
4
15witblok
BOUWBEGELEIDING
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOUWTECHNISCHE KEURING
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VASTGOEDBEHEER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NUL METING
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OPLEVERINGSKEURING
NIEUWBOUW

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COMFORTABEL WONEN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AANKOOPBEMIDDELING
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AANKOOPKEURING
  aankoopbemlang
20blok 15witblok
Bij het kopen van een huis komen er veel zaken op u af. U moet in korte tijd vele belangrijke beslissingen nemen. Hierbij is het prettig om terug te kunnen vallen op de deskundigheid van uw aankoopbemiddelaar die enkel en alleen uw belangen behartigt. Wij werken volledig onafhankelijk en uitsluitend in opdracht van de kopende partij. 

Bij aankoopbemiddeling lopen de belangen parallel met die van u, namelijk een zo laag mogelijke aankoopprijs tegen de beste voorwaarden.

Inschakelen aankoopbemiddelaar?
Zodra u een woning wilt bezichtigen schakelt u ons in als "uw aankoopbemiddelaar". Wij maken voor u een afspraak bij de verkopend makelaar. Samen met u gaan we vervolgens de woning bekijken.

Bouwtechnische keuring 
Wij doen een bouwtechnische inspectie en stellen vast wat de kosten zijn bij noodzakelijke herstelwerkzaamheden en kosten welke op de lange duur zijn te verwachten

Maximale onderhandelingsprijs 
Met de koper wordt afgesproken wat de maximale prijs is waarvoor uw bemiddelaar het pand namens u mag aankopen.

De koper heeft inmiddels wel geraadpleegd wat de financiƫle mogelijkheden zijn voor de aankoop.

Tijdens de onderhandelingen vindt veelvuldig contact plaats tussen koper en aankoopbemiddelaar, waarbij de koper het beslissende ja-woord geeft. Wij geven daarbij advies. 

Professionele onderhandelingen 
Vervolgens beginnen de onderhandelingen. Namens u worden er heldere en duidelijke onderhandelingen gevoerd met als doel een zo laag mogelijke aankoopprijs. Ook wordt er onderhandeld over de voorwaarden in het koopcontract. Maar al te vaak laten kopers alleen het verkrijgen van een hypotheek als ontbindende voorwaarde opnemen. De dagen rond de aankoop van een woning en de onderhandelingen worden door consumenten vaak als zeer spannend en emotioneel ervaren. Wij houden u dan ook permanent op de hoogte van de ontwikkelingen! Zodra overeenstemming wordt bereikt, stelt de verkopende partij de koopakte op. Uiteraard controleren wij deze voor u of alle afspraken ook opgenomen zijn in de koopovereenkomst. Pas nadat u ons "groen licht" heeft gegeven, tekent u. Dit kan u immers veel ellende achteraf besparen!
  15witblok
blokfooter      
20blok
 
 

      15pxhalfblokfooter facebook facebook
facebook email algemvoorw